۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

روبات خندان انسان نما

محققان ژاپنی ، یک روبات انسان نما ساخته اند که میتواند با تقلید از حالات چهره افراد ، لبخند بزند. این روبات ، Geminoid TMF نام دارد و می تواند بر پوست لاستیکی صورت خود ، حالت لبخند را نشان دهد. هنگامی که سیگنال های الکتریکی از فردی که این روبات براساس آن الگوبرداری شده به روبات برسد ، می خندد. به طوری که دندان هایش نمایان می شوند یا با اخم کردن ، چهره غمناک می گیرد. این روبات ، به طور دقیق شبیه یک زن 20 ساله با چشمان سیاه و موهای بلند تیره است. این زن و روبات لباس های مشابه به تن کردند. محققان با تصویربرداری از چهره ی این زن و ارسال اطلاعات چهره ی وی از راه سیگنال های الکتریکی به روبات ، حالت لبخند و اخم را در روبات نشان دادند. سازندگان این روبات امیدوارند که این روبات ، در موقعیت های واقعی نظیر بیمارستان ها مورد استفاده قرار گیرد.